Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

216. Ach, už teba
melódia: Nápev 213
text: Z "Armády spásy" (prel. M. Royová)

Ach, už teba mnohí zvali, mnohí sa ťa spytovali,
či chceš v hriechoch zomrieť, zvädnúť, do záhuby večnej padnúť?
A ty, bárs to všetko znáš, utekáš, utekáš od Boha ďaleko!

Nemať Krista tu v živote, žil bez Neho v neistote,
nemať vesla v búrkach krutých vznášať sa na vlnách tam
zostať sám, zostať sám, aký žiaľ, aký žiaľ!