Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

217. Rád bych šiel.
melódia: Nápev 74
text:

[: Rád bych šiel, :] rád bych skorej Pána zrel.
Duša moja túži po Ňom, túži stáť pred Jeho trónom,
[: túži večný s Ním mať diel. :]

[: Svetla jas :] svieti zpoza mrákav zas.
Ó, kedy sa vznesiem k nemu, k ľudu v nebi blaženému?
[: Kedy zriem ríš' večných krás? :]

[: Prekrásny :] je anjelov spev jasný.
Ó, kebych mal krýdla zlaté, ešte dnes bych v sídlo sväté
[: vzlietnul, nechal byt časný! :]