Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

218. Ó, čo sme, ľudia?
melódia: Písně cestou života
text: Písně cestou života (prel. M. Royová)

Ó, čo sme, ľudia, na tom svete?
Čo sme my, zemská rodina?
Ach, sme len rosa v parnom lete;
sme jako z vody bublina.
Musíme zomrieť, v večnosť zaletieť,
až príde smrti hodina.

Bárs bys' mal všetku sveta slávu,
podkladov zeme drahotu,
bárs korunou bys' zdobil hlavu, -
nezmierniš hrobu temnotu.
Pravica smrti všetko to zdrtí
a uvedie zas v ničotu.

No, kto tu ukryl dušu svoju
v náručie Pána Ježiša,
ten navždy zniknul nepokoju,
ten na veky sa utíši.
A Ježiš Svojho brata milého
zapíše v knihu, povýši.