Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

219. Nie, to mrieť neznamená!
melódia: 1782
text: Ceasar Malan (prel. M. Royová)

Nie, to mrieť neznamená, zájsť k Bohu svojemu,
zaletieť z zeme tmavej, do otčiny pravej, k okružiu hviezdnemu.

Nie, to mrieť neznamená, byť nebies občanom,
zo žiaľov vyprostený, nádherou oslnený,
žiť v mieri blaženom!

Nie, to mrieť neznamená, počuť hlas milosti,
Jak veličensky vraví: "Poď, dieťa večnej slávy,
ku Mne do radosti"

Nie to mrieť neznamená, za Pastierom tam ísť.
Kde nás po ťažkom boji On večne pásť sa strojí,
tam k zdrojom žitia prísť.

Nie, to mrieť neznamená, cťou korunovaný
k ľudu Božiemu v nebe vzniesť sa, vzdať chválu Tebe,
Jezu milovaný!