Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

220. Vstaňte, ó, svedkovia Boží!
melódia: Frohe Botschaft
text: Z nem. M. Royová

Vstaňte, ó svedkovia Boží; vyzdvihnite prápor náš,
nech uvidí svet úbohý sväzku náško svätý jas.
Áno, v mene Boha nášho zbraň Ducha berte v ruky;
sejte prevzácne semeno, kým sa svet neobráti.

Hľaďte, jako moci pekla hrozia našej svätini,
jako práva ukracujú a pravdy boria tróny!
Ó, či má v ich temnej borbe zhynúť naša krajina?
Nie! Víťazíme lebo mrieme, len tiahnime do boja!

Bárs je našich veľmi málo, nepriateľov väčšina,
nič sa neboj; len za Kráľom tiahni, Božia rodina!
Zvláštne: On i v premožení nepriateľa porazil.
I my ta; bárs svet si myslí, že nad nami zvíťazil!

Nuže, teda smelo k boju, pod Kristovým práporom!
Napredujme, silní vierou, i vzdor smutným, zlým časom.
Dosť skoro po všetkých horách zžiatia ohn víťazné,
a svet uzrie, svet zavolá: "Immanuel s nimi je!"