Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

221. Daj Pán.
melódia: W. G. Tomer
text: M. Royová

Daj Pán, by sme verní zostali,
a pred trónom Jeho zlatým,
pred rytierstvom večným svätým,
korunu víťazstva dostali.

SBOR:
Sotrvaj! Sotrvaj, sotrvaj!
Na odmenu večnú pamätaj!

Úzka je tá cesta spasenia!
Šťastný, kto z nej nevykročí,
kto zas v hriech sa nezamočí,
neklesne pod ťarchou súženia.

SBOR:
Sotrvaj! Sotrvaj, sotrvaj!
Na odmenu večnú pamätaj!

Nech ťa zloba sveta nezľaká,
boľasť z cesty nevyrazí!
Kto sa bojí, nevzíťazí;
zbabelcov koruna nečaká.

SBOR:
Sotrvaj! Sotrvaj, sotrvaj!
Na odmenu večnú pamätaj!

K nebies slávnej vzhliadni priestore!
Hľa, tam Otec mocný býva,
s láskou na teba sa díva;
On pomôže iste naskore.

SBOR:
Sotrvaj! Sotrvaj, sotrvaj!
Na odmenu večnú pamätaj!