Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

222. Deň v službe Spasiteľa!
melódia: Mary Runyon Lowry
text: M. Royová

Deň v službe Spasiteľa! Ó, to sa vyplatí!
Svet sa umenší, srdce očití; to je, čo On dá ti.
Pán Ducha dá k dielu, ktoré žiada.

SBOR:
Deň v službe Spasiteľa, deň v službe Spasiteľa,
deň v službe Spasiteľa, ó, to sa vyplatí!

Deň v službe Spasiteľa, jaké povolanie!
Niet v ňom nútnosti, plné radosti,
je lásky núkanie. Už nie osm svoj;
všetko má Ježiš môj.

SBOR:
Deň v službe Spasiteľa, deň v službe Spasiteľa,
deň v službe Spasiteľa, ó, to sa vyplatí!

Deň v službe Spasiteľa, jak sladká práca to!
Hlásať spasenie, vysvobodenie, ó, to stojí za to!
Už na zemi dáva Bôh odmeny.

SBOR:
Deň v službe Spasiteľa, deň v službe Spasiteľa,
deň v službe Spasiteľa, ó, to sa vyplatí!

Deň v službe Spasiteľa neraz aj unaví;
ale On k dielu poskytne silu, dá radu pripraví.
Verný Pán náš pomôže v každý čas.

SBOR:
Deň v službe Spasiteľa, deň v službe Spasiteľa,
deň v službe Spasiteľa, ó, to sa vyplatí!

Deň v službe Spasiteľa! Ó, pracuj verne diaľ
vzdor sveta bojom; nebies pokojom darí Svojich náš Kráľ.
Pomôž, Pane, dielo konať aj mne!

SBOR:
Deň v službe Spasiteľa, deň v službe Spasiteľa,
deň v službe Spasiteľa, ó, to sa vyplatí!