Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

223. Pokoj Boží
melódia: Nápev 71
text: M. Royová

Pokoj Boží zostaň s nami,
oheň Ducha svieť nad nami,
ktorí Kristu patríme.
Milosť Otca rozplašuje tieň
hriecha, zla a po celý deň
žehnaj to, čo činíme.

Nedaj, Jezu, cieľa minúť,
stádu Svojmu nedaj zhynúť,
ktoré's draho vykúpil,
Bárs svet, satan silno zbroja,
ach, zabráňže ruka Tvoja,
by Ťa kto z nás potupil!