Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

224. Sione nádherný!
melódia: Wm. F. Sherwin
text: W. O. Cushing (prel. M. Royová)

Sione nádherný, zlatý, ty sídlo pokoja!
Túžieva po tebe srdce tu v ríši rozbroja.

SBOR:
Ó, mesto nádherné, sväté, sľúbený domov môj!
Jak často vídavam vo snách vytúžený obraz tvoj!

Tu dušiam trúchlivým, chorým slniečko vychádza;
v nebeských sboroch tu pútnik cieľ púti dochádza.

SBOR:
Ó, mesto nádherné, sväté, sľúbený domov môj!
Jak často vídavam vo snách vytúžený obraz tvoj!

Ach, tu trón Ježišov žiari, a kúzli slávou On!
Čo viac, až sdružil sa k nemu novej tam piesne tón!

SBOR:
Ó, mesto nádherné, sväté, sľúbený domov môj!
Jak často vídavam vo snách vytúžený obraz tvoj!