Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

225. Neni ohňa ...
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Neni ohňa, neni vody, ktoré by so zeme zničili nás,
kým hodina neodbila, a Boží nezavznel hlas!

Neni žiaľu, neni krivdy, ktorú by nezosňal dobrý náš Kráľ,
až prídeme v slávný domov, ktorý nám pripraviť dal.

Uschnú slzy, plač zanemie, hriech zmizne jako moc ťažkého sna,
až uzrieme zabronievať svitanie večného dňa.

Až zvuk trúby zjaví svetu, ža prišlo to leto milostivé,
a že duše naše v sláve Kristovej budú živé.

Tak len verne kráčaj k cieľu, bárs cesta úzka je plná tŕňov;
čaká na víťazov palma, koruna na hrdinov.