Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

23. Ach, už raz sa rozhodnite.
melódia: M. Royová
text: M. Royova

Ach, už raz sa rozhodnite, koho chcete milovať!
Nemožno je svetu slúžiť i Kristu sa venovať!

Buďto pustíš hriechy sveta a k Bohu sa privinieš;
alebo si zvolíš rozkoš a v nej večne zahynieš

Celé srdce Bôh Si žiada, bo On celé podáva.
Niet spasenia, niet pre toho, kto pol sebe necháva.

Akú lásku tam na kríži Pán Ježiš ti venoval!
Či Si za to nezaslúži, bys' Mu srdce daroval?

Ach, zaiste! On ťa volá, slávu nebies chce ti dať.
Rozhodni sa, neodkladaj, lebo budeš ľutovať.