Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

230. Napred, hore, domov!
melódia: Ira D. Sankey
text: Albert Midlane (prel. M. Royová)

Napred, hore, domov, k mojej otčine
vediet cesta úzka, v tejto pustine.
V zemi neni oddych, neni pokoja!
Hore mám dedictvo, tam radosť moja!
Napred, len za Pánom, hore, k cieľu tam,
domov! Slávne nebe blízko je už nám!

Napred, hore, domov, po ceste tej diaľ,
po nejž Pán môj zemou tiež raz putoval,
ticho v žiali, v blahu krok Mu sledujem.
Ach, veď kráča vpred, ta hore, domov, viem!
Napred len za Pánom, hore, k cieľu tam,
domov! Slávne nebe blízko je už nám!

Napred, hore, domov, krok môj vedie, znám.
Ó, priatelia, poďte so mnou k cieľu tam,
kde znie Bäránkovi večnej slávy hlas,
kde oddych, koruny, pokoj čaká nás!
Napred, len za Pánom, hore, k cieľu tam,
domov! Slávne nebe blízko je už nám!