Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

232. Smieť žiť pre Krista ...
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť,
ó, to je blaho, nad ktoré niet,
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať,
ach, hodno cele opustiť svet!

Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť,
smieť raz čo víťaz vnísť v nebies vlasť,
v korune slávy zastať pre Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!

Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň,
no i keď žiaľny zapadnul tieň,
vždy smieť Mu slúžiť a neochabnúť:
tú milosť verným Bôh dáva len.