Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

233. Uvidíme sa raz!
melódia: Z Armády spásy
text: Z Armády spásy (prel. K. Royová)

Uvidíme sa raz, v deň velikého súdu,
až knihy otvoria, soznam mien odznel.
Aký bude to žiaľ, keď navždy rozdelia nás!
v Nebe ťa nevpustia, lebo si nechcel!

Uvidíme sa raz, na tom velikom súde,
kde všetko vyjavia, čos' v svete ukryl.
Čo krv neobmyla Kristova, už nesmyje.
V neve ťa nevpustia, hriech ťa zahubil.

Uvidíme sa raz, v deň velikého súdu;
ja v pravo, ty v ľavo na veky pôjdeš.
Ažs' všetko utratil, na čom tu srdce lpelo,-
v tej ríši temnosti, čo si tam počneš?

Uvidíme sa raz, posledný raz na súde;
až ja s Pánom svojím v nebe zaletím,
tam pred bielym trónom korunu, - ach ztratenú -
s plačom, tvoju bratu, sestro, uvidím