Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

234. Až ja prídem k Tebe!
melódia: Písně c. života
text: Písně c. života (prel. K. Royová)

Až ja prídem k Tebe, Pane Ježiši,
pokloniť sa vrúcne duch si uspieši.
Tam pri nohách Tvojich tíško čakať chcem,
kým tvár neobrátiš, kým jej krásu zriem.

Až ja prídem k Pánu, Pánu Ježiši,
On mňa neodstrčí, On mňa vysliší.
On, Bäránok Boži, zomrel za hriech môj;
On ďalej opatrí, dodrží sľub Svoj.

Až ja prídem k Pánu, Pánu Ježiši.
On boľasti moje vštky utíši.
Miloval ma dávno, prv, než som Ho znal;
jak by zaprl teraz, čo Sám v dušu dal?

Nie som síce hodný, bárs aj dialky len,
zrieť Ťa tam, kde v sláve, anjelmi si cten'!
Ale Ty i v smrti Pán si života,
a nad všetko väčšia Tvoja dobrota.

Ó, jaký to bude smilovania div,
ž i prvý z hrišnych s Tebou bude živ!
Doba večných vekov neni dlhá dosť,
osláviť tej lásky moc a velikosť.