Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

235. Som spasený!
melódia: Z Armády spásy
text: V 1. z Armády spásy prel a v 2-4 doplnila K. Royová

Som spasený a dobre o tom viem;
spasený krvou v nebe putujem.
Som spasený; že Bôh je verný, znám,
a v zemi kde všetko nové, diel mám.

Som spasený, už putá nenosím;
satanu slúžiť viacej nemusím.
Som spasený a dobre o tom znám,
že v zemi, kde všetko nové, diel mám.

Som spasený bez zásluh, milosťou,
Kristu slúžiť chcem za to s radosťou.
Som spasený a blažene vyznávam,
že v zemi, kde všetko nové, diel mám.

Som spasený a teba tiež volám:
"Poď k Ježišovi! On je spása Sám.
Že miluje ťa, tak jak mňa, poznáš;
zvieš, v novej zemi že i ty diel máš!"