Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

237. On je tu!
melódia: Nápev 228
text: M. Royová

On je tu, On je tu, Ježiš Kristus, Kráľ!
Ó srdce, skloň sa v pokore a pej Mu hymnu chvál!
Zem, nebe i hviezd tisíce, nádhernú hymnu krás
tvoria Mu ku cti. Ó i ty pripoj k nim osláv hlas!

Už je čas, už je čas, pred Ním spočinúť,
vzdať chválu, česť za vzácny kríž
a naň sa privinúť, položiť život na oltár
tak, jak Ho On raz dal, a v blahu,
v žiali jednako zanôtiť hymnu chváľ!