Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

239. Chceš ty ísť?
melódia: Z Armády spásy
text: Z Armády spásy (prel. M. Royová)

Chceš ty ísť, chceš ty ísť, srdce utrápené? Hriech lež na tebe tiež.
Hoď sa na kolená v pokornom pokání čo mier je Ježišov zvieš.
Ó, krásny mier, nádherný mier! Len Ježiš ho dá!
Poď k Nemu, poď s vierou a s dôverou, len Ježiš mier tebe dá!
[: Odpočinku v pekle niet! :]
Spásy čas minul, keď si raz zhynul! Odpočinku v pekle niet!