Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

24. Kam ty zajdeš?
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Kam ty zajdeš, kam ty zajdeš,
duša v hriechoch zblúdilá?
Kde sa nájdeš, kde sa nájdeš
[: až zemského žitia posledná
hodina navždy odbila. :]

Čo urobíš, čo urobíš
až smrť bľadá zavíta?
Kam zaletíš? Kam zaletíš?
[: A na druhom brehu za hranicou zeme,
čo ťa privíta? :]

Mysli na to, mysli na to
mysli, dieťa časnosti.
Pach a blato, pach a blato
[: je celý tvôj život;
pominie s ním nádej klamnej márnosti. :]

Čo vyrečieš, čo vyrečieš
až pred Bohom budeš stáť?
Kam utečieš? kam utečieš?
[: Kto ťa vyslobodí z okovov večných múk,
z strašných pekla vrát? :]

Niet milosti, niet milosti
tam pre duše ztratené!
Bez ľútosti, bez ľútosti
[: zostanú v krajinách
smrti a trápenia navždy zavreté. :]