Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

240. Sladko znely hviezdy rána.
melódia: starý walesský nápev
text: Z angl. (prel. M. Royova)

Sladko znely hviezdy rána, keď sa mieru zrodil Kňaz;
pastieri i mudrcovia, pridali k ním osláv hlas.
[:: Vzácny poklad, ::] našiel sa, hľa, v jasliach tam!

Tu Spasiteľ pre ztratených! Zkazených On hojí pád,
potešuje zarmútených, vinným odpúšta tak rád!
[:: Oslavujte ::] Pána požehnaného!

Zazvuč, sbore vykúpených, hlasom jasným, víťazným!
Evanjelium spasených, preleť svetom ztrateným!
[:: Celý vesmír ::] nech sa ztrasie spevom chvál!