Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

241. Úplné, voľné spasenie
melódia: Frohe Botschaft
text: Frohe Botschaft (prel. M. Royova)

Úplné, voľné spasenie priniesol Ježiš náš!
Ó, srdce, ber to smierenie! V Ňom večné blaho máš!

Nie pochybovať, mudrovať o Božom Slove máš, nie;
veriť len, že Bôh chce dať rád viacej, ako znáš!

Nad slnce jasno vraví nám Bôh, verný Činiteľ,
že Ježiš Kristus, pravda sám, je verný Spasiteľ!

Veď na to zomrel, žije zas, na to i Ducha dal.
Čo činí, koná cele, v čas. Ó, bys' Mu chválu vzdal!