Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

243. Ku krížu prichádzam.
melódia: Z Armády Spásy
text: Z Armády Spásy (prel. K. Royova)

Ku krížu prichádzam, ta srdce prinášam. Bäránku, skloň sa k biednemu!
Nič v ruke nenesiem; len s vierou k Tebe zriem, Ó, udel milosť hriešnemu!
Za mňa Si umieral, za mňa i život dal na Golgaty smutnej výšine.
Zhrešil som vyznávam; no tú nádeju mám, že kto v Teba verí, nezhynie.

Ja som Ťa nežiadal! Ty sám Si ma hľadal v sveta bahne a pustinách.
Neznal som, že blúdim, a že sám sa odsúdim, že hyniem v hriecha hlbinách,
Zastavils' biedneho, pozdvihnuls' kleslého, ó, tak umy, prosím, i hriech môj.
Od hlavy až k nohám zdravé miesto nemám, a predsa chcem večne byť už Tvoj.

Bárs Tys' svätý, čistý, predsa som si istý: Predo mnou dvere nezavrieš.
Keď tak si ma ľúbil, že si Seba zhubil, v záhubu ma zpäť nepošleš.
Krom viery nič nemám; no Ty si pravda sám, slovo Svoje dané nezrušíš.
volal si: "Poď!" Idem, cele srdce nesiem: ó, Ty mi ho Pane, očistíš.