Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

244. Ó, nechoď svetom sám!
melódia: James McGranahan
text: Z Armády Spásy (prel. K. Royova)

Ó, nechoď svetom sám a sám; poď s nami k neba výšinám,
poď s nami domov len. Poď s nami ta, kde blaha ríš,
kde na veky sa potešíš, kde večný svitá deň.
Poď len, poď len, tam čaká teba Spasiteľ.
Poď len, poď len, a volá teba, abys' šiel

Ó, márnotratný synu, čuj, v otčinu z diaľky zakäruj;
ó, vráť sa, synu, vráť! Tvoj Otec s láskou vyzerá,
či syn sa domov vyberá, Ó, synu, vráť sa, vráť!
Poď len, poď len, veď Otec teba miluje.
Poď len, poď len, i nad tebou sa sľutuje.

Ó, i ty, dcéro zblúdilá, bárs bys' sa domov vrátila;
ach, kedy nájisť sa dáš? Pán hľadá tvoje spasenie,
pre hriešnice má smierenie; načož odkladáš?
Poď len, poď len, bárs jako červec hriech je tvoj.
Poď len, poď len, vo krvi Krista spásy zdroj!

Ó, s nami poď a nechoď sám; ideme k neba výšinám,
poď s nami v blaha ríš. Nás vedie Ježiš, vodca náš,
neuškodí nám satanáš, tam pokoj, uvidíš.
Poď len, poď len, poď složiť hriechy pod príž tam.
Poď len, poď len, stesk, túžby stíši Ježiš sám.

Ó, s nami poď, a neblúď už! Tvoj Ježiš volá; tak sa vzmuž,
hriech u nôh Jeho slož. Ó, rozhodni sa! Dnes je čas,
dnes Spasiteľov volá hlas, tak ďalej zlo nemnož! -
Poď len, poď len, poď za Ježišom k nebesiam!
Poď len, poď len, On blaha dom ti schystal sám!