Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

245. Ó, jaká to radosť!
melódia: Z Armády Spásy
text: Z Armády Spásy (prel. K. Royova)

[: Ó, jaká to radosť, byť už spasený, :]
Ó, to je živoť preskvúci a blažený.

[: Ó, jaká to radosť, Spasiteľa mať, :]
na srdci Jeho predrahom smieť spočívať!

[: Ó, jaká to prednosť, Jemu v svete žiť, :]
kráľovstvo Jeho budovať a v ňom slúžiť.

[: Ó, jaká toprednosť, svetlo ľudom niesť, :]
a duše bludné po ceste k domovu viesť!

[: Ó, jaká to sláva, hanu pretrpieť, :]
krivdy odpustiť a láskou zachrániť svet!

[: Ó, jaká to sláva, pred Bohom raz stáť, :]
a z ruky Jeho korunu života vziať!