Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

246. My putujeme.
melódia: Z Armády Spásy
text: Z Armády Spásy (prel. M. Royova)

My putujeme v slávny chrám. Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?
Ctiť, zvelebovať Boha tam. Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?
Miliony nás predišli, bremeno hriecha složily.
Tam večne dobre bude nám. Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?

A cestu nájsť, to ťažko niet. Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?
Ver Bäránkovi, opusť svet! Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?
Pán hlasne volá na teba: "Ber, kríž svoj a nasleduj Ma,
tak navždy zničíš hriecha kvet!" Chceš ísť tiež? Chceš ísť tiež?

Ó, bárs by szvolal mnohý hlas: "Chcem ísť tiež! Chcem ísť tiež!
Chcem odvážiť sa aspoň raz, chcem ísť tiež! Chcem ísť tiež!
S Bohom, svet, márne žiadosti! Túžim po Božej milosti;
v nej pokoja mi kynie čas. Chcem ísť tiež! Chcem ísť tiež!