Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

248. Len jednu vetu ...
melódia: E. Gebhardt
text: E. Gebhardt (prel. M. Royova)

Len jednu vetu, ó, drahí čujte,
Bôh sám ňou žehnať chce nás.
Za mnou ju vravte, ďalej zvestujte:
"Ježiš ma spasí teraz!"

SBOR:
[: Ježiš ma spasí teraz! :]
Ó, Ježiš ma spasí v každý čas;
Ježiš ma spasí teraz!

Bárs šarlát hriecha a previnenia
zkalili vám svedomie zas,
ó, vravte s vierou a bez trápenia:
"Ježiš ma spasí teraz!"

SBOR:
[: Ježiš ma spasí teraz! :]
Ó, Ježiš ma spasí v každý čas;
Ježiš ma spasí teraz!

A keď svet zkúša, až srdce klesá,
satan k zlu nútiť chce vás,
len vravte smelo a nebojte sa:
"Ježiš ma spasí teraz!"

SBOR:
[: Ježiš ma spasí teraz! :]
Ó, Ježiš ma spasí v každý čas;
Ježiš ma spasí teraz!

Keď v biede skanie vám slza mnohá,
boľasť ston vyvre neraz,
volajte s pohľadom hor' na Boha:
"Ježiš ma spasí teraz!"

SBOR:
[: Ježiš ma spasí teraz! :]
Ó, Ježiš ma spasí v každý čas;
Ježiš ma spasí teraz!

Až príde údolie smrti tmavé,
plesajte vrelo v ten čas:
"Už je len pár krokov k nebies sláve:
Ježiš ma spasí teraz!"

SBOR:
[: Ježiš ma spasí teraz! :]
Ó, Ježiš ma spasí v každý čas;
Ježiš ma spasí teraz!