Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

25. Hore nad hviezdami
melódia: M. Royová
text: M. Royová
Radosne

Hore nad hviezdami, prekrásne miesto znám.
Blažený domov, blažený domov chystá mi Ježiš tam.

Noc v ňom nevývodí, zahnaná jasným dňom;
hriech neporúší, hriech neporúší večné plesanie v ňom.

Neni tam stonania nemocných, ztrápených;
tam odpočinok, tam odpočinok pre všetkých zomdlených.

S miláčky smutného neni v ňom lúčenia.
Čas neukráti, čas neukráti blaženosť sídenia.

Kto ma skôr uvedie v preblažený ten svet,
kde neprávosti, kde neprávosti a chýb už viacej niet?

Kto vstup mi usnadní do perlových tých brán?
To len On môže, to len On môže, Ježiš, Môj Bôh a Pán!