Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

250. Ó Jezu, ja túžim.
melódia: Anglický nápev.
text: K. v. Niebuhr (prel. M. Royova)

Ó, Jezu, ja túžim byť svätý, čistý!
Zaujmi trón v srdci, tým ma uisti.
Ztrieskaj všetky modly, stíš žiaľ môj i strach;
ó, zmy ma dnes v krvi belšie, jako sňah!

SBOR:
Belšie, jako sňah, belšie jako sňah,
ó, zmy ma dnes v krvi belšie jako sňah.

Ó, Jezu, zla viacej vo mne nenechaj,
skonči dielo cele; blaho to mi daj,
bych Tvoj obraz v sebe odtlačeny zrel
a umytý krvou jako sňah sa skvel.

SBOR:
Belšie, jako sňah, belšie jako sňah,
ó, zmy ma dnes v krvi belšie jako sňah.

Ó, Jezu, ja v obeť Tebe prinášam
svoj žibo a všetko, čo som lebo mám.
Ach, poď, požehnaj mi tam na výsosťach
a umy ma v krvi belšie, jako sňah!

SBOR:
Belšie, jako sňah, belšie jako sňah,
ó, zmy ma dnes v krvi belšie jako sňah.

Ó, Jezu, ja s túžbou Teba vyzerám!
Poď rýchle, obnov ma a posväť ma sám!
Ty nechceš, sklamaním aby dakto mrel,
tak zmy ma dnes v krvi, bych nad sňah sa skvel!

SBOR:
Belšie, jako sňah, belšie jako sňah,
ó, zmy ma dnes v krvi belšie jako sňah.

Ó, Jezu, ja berem za slovo Teba.
"Buď čistým!" povedals' mi Vládca neba!
Srdce moje stíchlo, zmiznul všetok strach;
umyté vo krvi je belšie nad sňah.

SBOR:
Belšie, jako sňah, belšie jako sňah,
ó, zmy ma dnes v krvi belšie jako sňah.