Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

251. Ja s vierou pozerám.
melódia: Mason.
text: Ray Palmer (prel. K. Royova)

Ja s vierou pozerám, Bäránku, na kríž tam do Tvojich rán.
Krv, ktorá z nich rinie, nech aj môj hriech zmyje;
tak s Tebou v nebi je môj večný stán

Sil Ty ma, Pane, Sám, nech v mdlobách neklesám,
bych s Tebou žil. Ó, prijmi obeť chvál žes' za mňa živod dal;
a jaj, bych miloval Ťa z všetkých síl.

Bludišťom života, kde hriechu mrákota, kde žiaľ je len,
slzy mi sorieraj; v tie kraje vnísť mi daj,
kde pravú vlasť mám, raj, kde večný deň.

Až vážny smrti mrak môj navždy zkalí zrak,
Ty pri mne stoj. Od zlého vyprosti a príjmi z milosti
do večnej radosti ma Pane môj!