Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

252. Blíž k Tebe, Bože môj!
melódia: Dľa L. Masona
text: S. Fr. Adams (prel. K. Royova)

Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž;
bárs by ma tlačily starosti, kríž!
Vzdor smútku, boľastiam ja vždy za heslo mám:
Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž!

Keď bych, jak Jákob raz, na kameni
spočinul v cudzine unavený,
i vo snách túžby let nesie ma v onen svet.
Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž!

Čo viac, že strmá je cesta k Tebe?
Však viem, že dovedie v slávne nebe.
Anjelský rebrík zriem, sám po ňom stúpať smiem
blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž!

A keď noc pominie, zažiari jas slnečný,
ja znovu dám sa Ti zas.
Oltár tu postavím, sám naň sa položím.
Blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž!

Bárs cestu pred sebou zastrenú mám,
jak túžbu, k Tebe blíž, splníš mi sám, -
rád svoju púť skončím, vznesiem sa, zaletím
blíž k Tebe, Bože môj, len k Tebe blíž!