Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

254. V odznaku tomto zvíťazíš!
melódia: Siegesllider.
text: Z nem. prel. M. Royova

V odznaku tomto zvíťazíš raz, v odznaku kríža svätom len.
No na ňom musíš najprv zomrieť, ak víťazstva chceš zažiť deň.
Bôh tých, čo sa Mu odovzdali a len dľa Neho držia krok,
víťazne vedie svetom týmto, s triumfom napred rok čo rok.

V odznaku tomto zvíťazíš raz! I Ježiš učinil tak sám;
s výšiny kríža nesostúpil, až svetu spásu získal tam.
Tam dieblovi smel korisť vyrvať a krvou Svojou umyť nás.
On chce sám Svojich odiať v rúcho víťazstva v každý čas.

V odznaku tomto zvíťazíš raz, v ňom navždy zmôžeš hriecha moc.
Ó, never diabla ukrutným lžiam, že pre teba len zlo a noc.
Vedz: celé spasenie je tvoje, jak len na kríži sotrváš;
nepriateľove zmôžeš voje, a denne víťazstvo mať máš!