Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

255. Vezmi kríž svoj.
melódia: Nápev 68
text: M. Royova

Vezmi kríž svoj, bojuj a trp;
v pomoc ľudskú nedúfaj!
[: Sklamaniu sa nedaj zroniť :]
nad nezdarmi nezúfaj.

Bôh hovorí: "Nič sa neboj;
Ja som tu, čo strážca tvoj.
[: Prevediem ťa až ku cieľu, :]
len vo viere pevno stoj!"