Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

256. Vďaka, česť ...
melódia: Nápev 157
text: Z nem. M. Royova

Vďaka, česť, Otče náš, náleží Tebe i sláva;
večitú pochvalu sbor verných v srdci Ti vzdáva.
Svätyne jas shromaždil k poklone nás,
bo synovstva dals' nám práva.

Nádherne zakončí raz pri nás určenie Tvoje,
až lásky docela preniknú srdcia nám zdroje.
Syn Tvoj ju sám zvestoval milostne nám.
Šťastný, kto ctí meno Tvoje!