Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

257. Ó, Spasiteľu, pozri dolu!
melódia: K. Royova
text: Z Armády Spásy K. Royova

Ó, Spasiteľu, pozri dolu!
[: Pošli oheň dnes! :]
Obživ nás mocne včetkých spolu!
[: Pošli oheň dnes! :]
Pred Tvojím trónom klačíme;
čuj, Synu Boží, prosíme:
"Daj prebudenie, daj prebudenie
daj prebudenie!" veríme!

SBOR:
Pošli oheň dnes, pošli oheň dnes,
oheň DUcha Svätého! Pošli oheň dnes,
pošli oheň dnes, oheň Ducha,
Ducha Svätého

Ach, Svoje dielo, Pane, žehnaj!
[: Pošli oheň dnes! :]
Silu, moc dušiam s výsosti daj!
[: Pošli oheň dnes! :]
Na novo sa Ti dávame.
"Vernosti nám daj!" žiadame;
"nech sila strachu bázne pred ľudmi
nás slabých hriešno nesklame."

SBOR:
Pošli oheň dnes, pošli oheň dnes,
oheň DUcha Svätého! Pošli oheň dnes,
pošli oheň dnes, oheň Ducha,
Ducha Svätého

Ó, požehnaj Si poblúdených!
[: Pošli oheň dnes! :]
A v Svoje dietky pretvor Si ich!
[: Pošli oheň dnes! :]
Otvor sám srdce hriešnikom,
a uveď duše v slávny dom.
Potrhaj putá tie, ktoré viažu,
tie, ktoré viažu ich s diablom

SBOR:
Pošli oheň dnes, pošli oheň dnes,
oheň DUcha Svätého! Pošli oheň dnes,
pošli oheň dnes, oheň Ducha,
Ducha Svätého