Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

258. Abba, Otče!
melódia: Ebeling (pred 1745)
text: Z nem. M. Royova

Abba, Otče, k Tvojmu trónu v mene Pána ideme,
vrúcnu vďaku v hymne chvály Tebe, Otče, nesieme.
S Ním, ktorý na kríži za nás mrel, súc Duchom spojení,
ctíme lásku, ktorou večne predraho sme kúpení

Otroci raz satanovi, ničomníci plný vín boli sme,
no dnes pre Tebou stojí každý jako syn.
Do kráľovstva Tvojho Syna, v ríšu lásky vnesení sme,
v kruh detí milovaných, v Ňom, Vzkriesenom, zmenení.

A teraz v nás húf anjelov, vojsko neba presväté,
zrie milosti Božej divy, more lásky rozliate.
Abba, Otče, Bože slávy, ktorý svetlo, láska Si,
V Kristu navždy česť a chvála vzdaná buď od nás Ti.