Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

259. Keď v zármutku a v súžení ...
melódia: M. Royova
text: Dľa českého M. Royova

Keď v zármutku a v súžení, deň po dni v strastiach plynie,
keď nikde nezrieť premeny, a srdce žiaľom hynie.
[: tu šopká Pán, - ó, čuj ten hlas: :]
[: "Miluješ Ma i v tento čas?" :]

Keď opustený od sveta pozerám nad oblaky,
tu rajská slasť ma oblieta, a ztrhajú sa mraky,
[: bo vravý Pán, ó hlas ten čuj: :]
[: "Ja milujem ťa; dôveruj!" :]