Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

26. Kde domov môj?
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Kde domov môj, kde trvalý?
Kde pre mňa byt prichystaný?
Kde zkúsim blaho bez zmeny?
[: Ó, kde je ten kraj blažený? :]

Kde domov môj? Kde otčina?
Kde drahá čaká rodina?
Otec, brat kde dlie milený?
[: Ó, kde je ten kraj blažený? :]

Kde domov môj? Či zem to je,
to sídlo bojov? Nie, ó nie!
Tu život mizne jako tieň,
[: jak letnej noci krátky sen. :]

Kde domov môj? Ach, u Boha!
Až zemská skončí úloha,
Ježiš mňa v rajskú vezme vlasť
[: a večnú daruje v nej slasť. :]