Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

260. Pošli, Pane, Svojho Ducha!
melódia: Nápev 302
text: M. Royova

Pošli, Pane, Svojho Ducha, lebo dietky Božie spia;
že noc zkazy vládne hluchá, nebadajú, netušia.
Satan zúri, štve a búri, seje semä nevery,
a niet zváčov opravdivých k Bäránkovej večeri.

Zatrúb v trúbu, svätý Strážny, nech sa cirkev zobudí!
Deň uniká, čas je vážny, treba nechať preludy!
Satan zúri, štve a búri, odpadnutia sadí strom.
Pošli, Pane, Svojho Ducha, a prekážku sprav mu v tom!