Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

263. Ja verím tomu ...
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Ja verím tomu, čo vraví Písmo: ja verím, že je Kristus Bôh
Verím, že z lásky sostúpil na svet, a klaniam sa u Jeho nôh.

SBOR:
Ja tomu verím, ja tomu verím, čo vraví Písmo!
Ja tomu verím, čo vraví Písmo!

Ja tomu verím, že umrel za mňa; verím, že slávne z mrtvých vstal.
Oj, verím, že On na nebe vstúpil, a príde z tadiaľ ako kráľ.

SBOR:
Ja tomu verím, ja tomu verím, čo vraví Písmo!
Ja tomu verím, čo vraví Písmo!

Ja spolieham sa na Jeho Obeť; ja verím v Jeho krve moc;
verím, že ona, - ale len ona, - zaplaší navždy hriecha noc.

SBOR:
Ja tomu verím, ja tomu verím, čo vraví Písmo!
Ja tomu verím, čo vraví Písmo!

Ja tomu verím, že Pán je blízko; ja tomu verím, že On tu.
Verím, že prosby vyslýcha moje, a chválim Jeho dobrotu.

SBOR:
Ja tomu verím, ja tomu verím, čo vraví Písmo!
Ja tomu verím, čo vraví Písmo!