Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

264. Nad Betlehemom ...
melódia: Nápev 99
text: M. Royova

Nad Betlehemom polnoc sa skláňa.
Svet spí, netušiac, čo sa s ním deje,
že Svetlo spásy ku nemu speje,
a zásvit svitá večného rána,
že otvárajú sa nebies brány,
hviezdy východu jasnosť [: zasvitá; :]
Božieho Syna on si víta, sostúpivšieho
v pozemské stány!
Spevom oslavným nadzemskej krásy
anjelia nesú zvesť spásy:
"Sláva na výsosťiach Bohu
mier a pokoj všemu ľudu!
Z hriechov mocné vymanenie,
trestov blahé odstránenie,
v ľudstve večné [: zaľúbenie! :]"
[: Sláva, sláva, sláva, sláva!
Bôh spasenie nám podáva! :]
[: Hallelujah! :]