Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

265. Štastné je, byť spaseným!
melódia: Frohe Botschaft
text: E. Gebhardt (prel. M. Royova)

Štastné je, byť spaseným v krvi Tvojej!
Ó, Ježišu, hlboko vnor ma do nej!
Uvoľnený, od hriecha očistený,
jasám plný radosti: "Pán je verný!"

SBOR:
Ó, chváľ Jeho lásky moc, chváľ Jeho lásky moc,
chváľ Jeho lásky moc, ona spasí!

Štastné je, byť spaseným v krvi Tvojej!
Ó, Ježišu zmužilosť čerpám len z nej.
Svetlo novej milosti svieti i mne!
Viacej napochybujem, veď Tys' pri mne!

SBOR:
Ó, chváľ Jeho lásky moc, chváľ Jeho lásky moc,
chváľ Jeho lásky moc, ona spasí!

Štastné je byť spaseným v krvi tvojej;
všetkých chorôb lekárstvo spočíva v nej.
Starosť Ty v blaho zmeníš, o Ježiši!
Pokoj kynie v náručí Tvojom duši.

SBOR:
Ó, chváľ Jeho lásky moc, chváľ Jeho lásky moc,
chváľ Jeho lásky moc, ona spasí!

Jezu na kríž pribitý, k Tebe jasám;
u Teba, môj Bôh a Pán, pokoj hľadám.
S Tebou zmôžem smrti noc v slávne ráno.
Ó, slovo preblažené: "Dokonáno!"

SBOR:
Ó, chváľ Jeho lásky moc, chváľ Jeho lásky moc,
chváľ Jeho lásky moc, ona spasí!