Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

266. S Bohom, drahí, milení!
melódia: Nápev 50
text: M. Royova

S Bohom, drahí, milení; choďte štastne v diaľ!
S Bohom! Choďte v šíru diaľ, kde úlohu prichystal
i vám vážnu Ježiš Kristus, Kráľ!

"Vyjdi, opusť otčinu!" Boží volá hlas,
i vám Boží vraví hlas.
Nežiaľte, že predchádza lúčenia ho s nami smutný čas.

Pre ľud Kristov nikdy už rozlúčenia niet,
ach, lúčenia na vždy niet! Či tu a či v nebesiach
síde sa on, až Bôh bude chcieť.

No, tak choďte blažene, drahí, milení;
choďte, drahí, milení! Vierou, láskou, modlitbou
zostaneme na vždy spojení!