Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

267. Nechcem túžiť.
melódia: Barón Üxküll
text: M. Royova

Nechcem túžiť viac po radosti,
ni po zemskom blahu, voľnosti nie;
ja hlasne svetom zavolám:
"Všetok prameň, Jezu, v Tebe mám!"

nechcem hľadať citov vzrušenie,
ani vrelé mysli nadšenie,
nie nadanie, darov skvelý chrám.
Všetok prameň, Jezu v Tebe mám!

Nechcem ďalej snívať klamný sen,
nie; ja žiť chcem Bohu deň čo deň.
Cti, priateľstva, sveta rád sa vzdám.
Všetok prameň, Jezu, v Tebe mám!