Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

268. Bratia, sestry, ponáhľajme!
melódia: E. Gebhardt
text: M. Royova

Bratia, sestry, ponáhľajme za Ježišom na Sion!
Nech žiadon z nás nezabúda, čo všetko nám získal On:
že sme z hriechov vyprostení, k večnej sláve predzriadení,
zlatý že nás čaká trón, zlatý že nás čaká trón!

Kto si Kristom vykúpený, márnosťou čas nemrhaj;
čo ťa ešte k svetu viaže, odhoď, putá pretrhaj!
Nezastávaj v ceste spásy, jak chceš uzrieť ríšu krásy,
v nebeský jak vnísť chceš kraj, v nebeský jak vnísť chceš kraj.

No v tie ríše preblažené nebeského domova -
bratu, sestro nezabudni! - vediecesta krížová.
Ležia na nej: pohanenie zneuznanie, umrtvenie
i koruna tŕňová, i koruna tŕňová.

Čo na tom? Však temno noci so svitom dňa pominie!
Až, čo v nebe nesmelo vnísť, na Golgate uhynie,
tam na druhom brehu spásy, v prostried blaha, večnej krásy.
Bôh ťa k Sebe privinie, Bôh ťa k Sebe privinie.

Oj, áno! Tam nad horami chystá Ježiš krásny dom!
Sladký pokoj po únave i koruna čaká v ňom.
Zakončilo premáhanie, boľasť, krivda, odriekanie
navždy v slávnom mieste tom, navždy v slávnom mieste tom!

Napred, bratu, sestro drahá, za Ježišom na Sion!
Silu k púti, zdar ku bojom i víťazstvo dá nám On!
Veď sme z hriecha vyprostení, za dedičov prehlásení,
večný čaká na nás trón, večný čaká na nás trón!