Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

27. Čo spraví ovca?
Napev: 40
text: M. Royová

Čo spraví ovca, keď bez pastiera ďaleko v horách zblúdila,
keď z nenazdanie prišla divá zver a boľastne ju zranila?
Že čo? Nuž stoná, pokým nezhynie.
Trest neposlušných [: nikdy neminie. :]

Čo čaká plavca na búrnom mori, na lodici bez kormánu?
Akýže stihne pri úskalinách lodičku osud zlámanú?
Že aký? v mori utonú oba.
Jednako končí [: vespustlosť, zloba. :]

Kam zajde hriešnik, až smrti brána strašná sa pred nim otvorí,
až hradba klamných nádejí sveta naraz sa pod ním preborí?
Že kam? Čo padá, musí dopadnúť.
Odpladu hriecha [: snadno uhádnuť. :]