Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

270. Život bez viery ...
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Život bez viery, plný klesania, starosti, žiaľov
a bez plesania neni pre teba, neni určený!
Bôh ťa miluje, Ježiš vykúpil, Duch Svätý preto
s neba sostúpil, aby si bol cele spasený.

SBOR:
Ó neblúď svetom bez potešenia!
Ríša pokoja a spasenie je otvorená,
ach, je aj tebe. "Poď," volá Kristus, "Ó, poď v nebe!"

Život bez svetla, pravej čistoty, bez lásky, sily a bez istoty,
neni pre teba určený, Bôh ťa miluje, On večný, svätý,
čo raz zasľúbil istotne dá ti. Veď i ty pre raj si stvorený.

SBOR:
Ó neblúď svetom bez potešenia!
Ríša pokoja a spasenie je otvorená,
ach, je aj tebe. "Poď," volá Kristus, "Ó, poď v nebe!"