Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

272. Má Pán Ježiš
melódia: Nápev 170
text: P.B. (prel. K. Royova)

Má Pán Ježiš, má mňa rád; v Písme Svätom dal to znať.
On prateľom dietok je, medzi nimi často dlie.
Má Pán Ježiš, má mňa rád; v Písme Svätom dal to znať.

Má mňa rád, a v nemoci, keď už nikde pomoci,
strážcom mojím zostáva, sladko ku mne rozpráva.
Má Pán Ježiš, má mňa rád; v Písme Svätom dal to znať.

Má mňa rád! On pastier môj: so mňa nespustí zrak Svoj.
Keď ja Jeho zostanem, do neba sa dostanem.
Má Pán Ježiš, má mňa rád; v Písme Svätom dal to znať.