Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

273. Kdeže si?
melódia: M.Royova
text: Z "Kriegsuf"-u (prel. K. Royova)

Kdeže si, kdeže si? Pri modlitbách ťa viacej nevídam;
hľadám, ach, hľadám márne teba tam, a chýbaš chýbaš
tak velice mi. Kdeže si, kdeže si?

Kdeže si, kdeže si? Kde složil si svoj kríž?
Či už neznáš, korunu raz že len zaň dostať máš.
Úzkosť o teba srdce sviera mi! Kdeže si, kdeže si?

Kdeže si, kdeže si? Poď, dieťa! Svetom sprevádzať ťa
sám chcem; veď tú ťažkú, dlhú cestu znám.
Ináče v mrákavách zbludiš ty! Kdeže si, kdeže si?

Kdeže si, kdeže si? Ach. s úzkosťou ťa hľadám dlhý čas,
a čakám, kedy nájsť sa Mi už dáš?
Vábim ťa sťa zvuk zvona ľúbezný! Kdeže si, kdeže si?

Kdeže si, kdeže si? Hľaď, otvorená je brána neba;
otčina kynie tam i pre teba.
Len jedno slovo prosby povedz Mi: Kdeže si, kdeže si?