Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

274. Čas uteká ...
melódia: M.Royova
text: Z "Kriegsuf"-u (prel. K. Royova)

Čas uteká, smrť sa blíži; kam zaletíš?
Dva volajú: satan - Ježiš, nutno voliť! Koho zvolíš?
Koho zvolíš? Koho zvolíš? Koho zvolíš, zvolíš??

Na svete v radosti, v radosti, v sláve a hojnosti, v hojnosti
žiť môžeš, ak tvoj pán je knieža temnosti, temnosti.

Ale až posledná hodina odbije,
svet zmiznul a dušu temnota pokryje!

V ríši smútku, tam v priepasti, v ohni, ktorý nevyháša,
kde červ hrôzy neumiera, v spoločnosti satanáša
žalosť, žalosť strašná žalosť tvojou bude celú večnosť.
5
Čas uteká, smrť sa blíži; kam zaletíš?
Dva volajú: satan - Ježiš, nutno voliť! Koho zvolíš?
Koho zvolíš? Koho zvolíš? Koho zvolíš, zvolíš??

Na svete v žalosti, bez práva vážnosti, vážnosti
žiť budeš, ak tvoj pán je Knieža svetlosti, svetlosti.

Na málo trápenia, trápenia odvije hodina, hodina
a dušu uvíta nebeská rodina, rodina

Tam v tom meste z drahokamov pri prameni vody žitia,
kde Bôh každú sotrel slzu, žiaľ kde srdcia neucítia,
radosť, radosť, sladká radosť, sladká radosť tvojou bude,
tvojou bude celú večnosť

Čas uteká, smrť sa blíži; kam zaletíš?
Bôh chce spasiť, satan skaziť; bratu, sestro, koho zvolíš?
Koho zvolíš? Koho zvolíš? Koho zvolíš, zvolíš??