Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

276. Nauč ma!
melódia: B. Mansel Ramsey
text: Ray Mascher (prel. M. Royova)

Nauč ma, ó, Pane, veriť, prosiť,
detinsky dôverne uč ma prosiť!
Ó, Jezu, požehnaj; otvor mi lásky raj,
zachrániť duše daj! Uč ma prosiť!

Nauč ma, ó Pane, veriť, prosiť,
ukáž cenu duší; uč ma prosiť!
Ó, Jezu, s výsosti daj lásky, múdrosti;
v Duchu a v svätosti uč ma prosiť!

Nauč ma, ó Pane, veriť, prosiť,
čas žitia uteká, uč ma prosiť!
Hľaď, aký slabý som! Zbavelstvá putá zlom!
Verne a s víťazstvom uč ma prosiť!

Nauč ma, ó Pane, veriť, prosiť,
Ty skoro prídeš už; uč ma prosiť!
Však moje dielo znáš. Chcem veriť,
v slávy čas, že i mne milosť dáš!
Uč ma prosiť!